• Grondwerken

  Voor uw grond en afbraakwerken hebben wij 2 graafmachines ter beschikking.

  Op deze manier spelen wij in op uw persoonlijke situatie.
  Wij voeren tal van graaf/grondwerken uit:

  - voorbereiding op uw tuinrealisatie
  - uitgraven kelder of bouwput
  - uitgraven vijver of zwembad
  - afgraven oprit en paadjes
  - ophogen of afgraven van terreinen
  - afbraak bijgebouwen
  - ...

 • Nivellering

  Het nivelleren (egaliseren) van uw terrein kan bij Ben Wilms op verschillende manieren, dit met behulp van onze gespecialiseerde machines.

  Uw tuin kan hierdoor visueel met behulp van één van onze tractoren of lasergestuurd genivelleerd worden voor een 100% vlak terrein.

 • klinkerwerken

  Bij Ben Wilms kan u terecht voor de aanleg van uw parkings, opritten en paadjes.
  Door onze jaren lange ervaring bieden wij u een professionele, kwalitatieve aanleg aan.
  Ook hier kijken we wat best is naar materiaal, prijs en eventuele opties die passen binnen uw situatie.

  - waterdoorlatende verhardingen in klinkers
  - verhardingen in beton of klinkers
  - afboordingen betongoten
  - stelcondals
  - grasdals
  - ...

 • verhardingswerken

  Samen met u kijken we naar de juiste matriaalkeuze.
  Wanneer er gewerkt wordt met een tijdelijk verharding rondom een nieuwbouwwoning, kan deze achteraf dienen als fundering. Hierbij denken we mee met uw budget, zo mag u er zeker van zijn dat prijs en kwaliteit elkaar perfect aanvullen.

  De puingranulaten die we gebruiken voor al onde verhardingswerken zijn gekeurd onder Benor. 
   

 • gazon

  Wilt ook u een mooi groen gazon waar de buren jaloers op zijn?
  Alles begint met een zorgvuldige grondbewerking, nadien kunnen we ook hier vetrekken vanuit uw persoonlijke voorkeur.

  We spreken hier dan om uw gazon te zaaien op een professionele manier.
  Wilt u meteen een groen grasveld? Dan leggen wij voor u grasmatten van de beste kwaliteit.

  Voor de aanleg van uw gazon vertrekken we steeds van een onkruidvrije basis.
  En indien nodig vernietigen wij bestaande begroeiing, strooien wij een bodemverbeteraar, spitten wij, frezen wij en nivelleren wij de grond.

 • onderhoud gazon

  Onderhoud gazon:
  onkruid / schimmelbestrijding
  diep beluchten van de grond
  verticuteren
  doorzaaien
  maaien...

 • leveren zwarte teelaarde

  Wij beschikken steeds over een voorraad van zwarte teelaarde, deze indien gewenst verbeterd met compost.
  Leveren kan vanaf min. 1 m³ tot 12 m³ per vracht.

  Voor het ophogen van tereinen kunnen we ook steeds zavel en zeefgrond leveren.

  Al deze zaken worden uiteraard ook voor onze projecten voorzien tijdens de werken.
   

 • Ontbossen van terreinen

  Dit omvat het verwijderen van alle (desgewenst een gedeelte van) beplantingen op de besproken terreinen.

  Wij voorzien ons steeds op de meest voorkomende zaken:
  - Bomen
  - Struiken
  - Wildgroei
  - ...
  Dit met inclusief het volledig wortelgestel verwijderen zodat probleemloos kan worden gebouwd en er geen nieuwgroei meer plaatsheeft.
  Dit geldt voor uw tuinen, industrie en/of bouwgronden.

 • afsluitingen

  Wij kunnen voor u een gepaste afsluiting plaatsen aangepast aan uw persoonlijke voorkeur.
  Er wordt gewerkt met duurzame materialen, dit zowel voor particulier als industrie.

 • Plaatsen van water- en septische putten

  Met behulp van onze graafmachines voorzien wij zowel de levering als de plaatsing van betonnen water- en septische putten:
  1500 L, 2000 L, 3000 L, 5000 L, 7500 L, 10000 L.

 • vellen van bomen

  Voor het vakundig vellen van alle bomen maken wij gebruik van onze graafmachine in combinatie met een boomklem.

  - Ontbossen van alle percelen
  - Rooien allerhande hagen/bomen
  - Versnipperen van hout
  - Uitgraven of uitfrezen van alle boomstronken

 • keermuren

  Een keermuur (wand) wordt gebruikt om niveau verschillen op te vangen. 

  Dit kan ook worden aanzien als een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van uw terrein in gevaar brengen. Ook hier bestaan verschillende mogelijkheden zoals de matriaalkeuze.

  We starten opnieuw vanuit uw situatie om kwalitatief werk af te kunnen leveren aangepast naar uw budget.

 • mini loonwerk

  Ben Wilms: de juiste machine op de juiste plaats!

  Wij beschikken over een uitgebreid machinepark voor het uitvoeren van mini loonwerk.
  Door de beperkte omvang van de verschilende machines, zijn deze op qausi alle plaatsen inzetbaar.

  Heeft u bepaalde werken uit te voeren... beschikt u niet over de geschikte machine? informeer naar de mogelijkheden om Ben Wilms in te zetten.
  Met onze jarenlange ervaring en onze proffesionele machines kunnen we uw project samen tot een goed einde brengen.